Učitelé a asistenti pedagoga

Přehled vyučujících a předmětů ve školním roce 2019/2020       

I. stupeň  třída/předmět email
Mgr. Marta Hanáková 1.A hanakova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Palátová 1.B palatovad@zskralovice.cz
Mgr. Alena Bechyňová 2.A bechynova@zskralovice.cz
Mgr. Veronika Zůchová 2.B zuchova@zskralovice.cz
Mgr. Vladimíra Mandausová 3.A mandausova@zskralovice.cz
Mgr. Lenka Konopásková 3.B konopaskova@zskralovice.cz
Mgr. Štěpánka Hynešová 4.A hynesova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kroftová 4.B kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Plechová 5.A plechova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová 5.B  vranova@zskralovice.cz  
        Anděla Bučková asistent pedagoga 7.A,
školní asistent
 
        Petra Holečková asistent pedagoga 5.B
        Marie Koudelová asistent pedagoga 4.A  
           Ilona Kubíková asistent pedagoga 5.A  
          Jana Kožíšková asistent pedagoga 2.B  
Mgr. Dana Duxová Aj - 1.B, 5.AB  
Mgr. Petra Hubková Aj - 2.AB, 3.B, 4.B, 5.A  
Mgr. Miroslava Kronďáková Aj - 5.B  
Mgr. Tereza Kupková Aj - 1.A, 3.A, 4.A  
Mgr. Dana Palátová Vl - 4.B, Pvč, Hv - 5.A  
Mgr. Dana Plechová Přv - 5.B  
Mgr. Dana Polívková Vl - 4.B  
Mgr. Iva Štěpánská Inf - 5.AB  
        Pavel Rom    Přv - 4.B, Tvz - 5.B  
            
II. stupeň třída/předmět email
Mgr. Roman Čuřík                    F, Tv, Inf curik@zskralovice.cz
Mgr. Dana Duxová     9.A         Aj, D, Vo duxova@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Hejlková                   Čj, Hv, Vv hejlkova@zskralovice.cz
Mgr. Petra Hubková     7.B         Aj, Pv, Vo hubkova@zskralovice.cz
Mgr. Václava Kozlová     6.B         Čj, D, Vv kozlova@zskralovice.cz
Mgr. Miroslava Kronďáková                   D krondakova@zskralovice.cz
Mgr. Tereza Kupková      8.A        Aj kupkova@zskralovice.cz
Mgr. Jana Kůsová   Př, Vz, spec. pedagog kusova@zskralovice.cz
Mgr. Miluše Pěnkavová      6.A        M, Ch, Vo penkavova@zskralovice.cz
Mgr. Dana Polívková      8.B        Př, Z, Vo, Pv polivkova@zskralovice.cz
Mgr. Marcela Popelová      7.A        Čj, Nj, Vo popelova@zskralovice.cz
           Pavel Rom                   Z, Př, Vz, Tv rom@zskralovice.cz
Mgr. Lucie Šebianová             9.B        M, F, Pv sebianoval@zskralovice.cz
Mgr. Iva Štěpánská                   M, Vo, Inf stepanska@zskralovice.cz
Mgr. Olga Vaňhová                   Rj, D vanhova@zskralovice.cz
        Iveta Havlová asistent pedagoga 8.A
           
Mgr. Štěpánka Hynešová Vv - 7.A  hynesova@zskralovice.cz 
Mgr. Václava Kroftová Nj - 7., 8., 9. roč. kroftova@zskralovice.cz
Mgr. Libuše Vránová Vv - 7.B., 8.AB a 9.AB vranova@zskralovice.cz

 

Kontakt

ZŠ KRALOVICE Nová 730, 331 41 Kralovice
Datová schránka č.: x4tjrf4
373 397 326 - sekretariát
731 142 206 - při poruše telefonů
info@zs-kralovice.cz